Intelligente børn

Dette åbne forum er for forældre til intelligente børn, lærere, pædagoger og andre interesserede, så intelligente børn kan få det bedste ud af livet.
 
IndeksIndeks  OSSOSS  TilmeldTilmeld  Log ind  
Fortæl andre
Følg os
Latest topics
» IQ eller percentil
Søn jan 08, 2017 8:40 pm by Hilde

» Vi er nye... en lille intro om os, og vores spørgsmål
Ons maj 18, 2016 10:25 pm by Hilde

» Hvor skal jeg starte, vil gerne have testet min søn inden skole start
Tors apr 07, 2016 8:27 pm by Soes

» CHIPS - forberedelse!
Lør apr 02, 2016 5:09 pm by Hilde

» People who boast about their I.Q. are losers
Tors mar 03, 2016 9:23 am by Hilde

» Hvis man står med et muligvis særligt intelligent førskolebarn?
Søn jul 12, 2015 8:16 am by Hilde

» En kort introduktion
Ons dec 10, 2014 8:03 am by DeaFranck

» Diverse psykologer der tester
Ons dec 10, 2014 7:35 am by DeaFranck

» Introduktion af min søn, leder efter legekammerater
Søn nov 02, 2014 10:27 pm by annekir

Søg
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Keywords
begavede
Most Viewed Topics
Foreskellen mellem Asperger og et barn med særlig fourdsætninger
IQ eller percentil
Tolkning af WISC III test
CHIPS - forberedelse!
Kort om forskellige tests
17-årig pige søger svar
Kender I Kuno Beller ?
Kendetegn på intelligente børn
Asperger Syndrom kontra højt begavede børn
Udviklingsforskelle for højt begavede børn
Social bookmarking
Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of Intelligente børn on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Intelligente børn on your social bookmarking website
Translator
Statistics
Der er i alt 473 tilmeldte brugere
Den sidst registrerede bruger er AnnaPH

Vores brugere har i alt skrevet 4641 indlæg in 1199 subjects

Share | 
 

 Nationale tests aka achievment test i USA

Go down 
ForfatterBesked
Hilde

Hilde


IndlægEmne: Nationale tests aka achievment test i USA   Ons dec 08, 2010 10:30 pm

Det tester de nationale test

Herunder kan du læse, hvilke kundskaber og færdigheder de nationale test tester. Testene hverken kan eller skal teste alt. Eksempelvis kan selvstændig formulering i skrift og tale ikke evalueres med it-baserede test; her er andre evalueringsmetoder mere egnede.

Matematik
Tal og algebra
Geometri
Matematik i anvendelse

Læsning (dansk)
Sprogforståelse
Afkodning
Tekstforståelse

Fysik/kemi
Energi og energiomsætning
Fænomener, stoffer og materialer
Anvendelser og perspektiver

Biologi
Den levende organisme
Levende organismers samspil med hinanden og deres omgivelser
At bruge biologien: Biologiens anvendelse, tankegange og arbejdsmetoder

Geografi
Naturgrundlaget
Kulturgeografi
At bruge geografien

Dansk som andetsprog
Ordforråd
Sprog og sprogbrug
Læseforståelse

Engelsk
Læsning
Ordforråd
Sprog og sprogbrug
I menuen 'Artikler om opfølgning' til venstre kan du gå ind under hvert enkelt fag og se testens faglige indhold. Herudover gives eksempler på, hvordan resultaterne af testen kan anvendes i en fremadrettet planlægning af undervisningen.

Testenes funktion er først og fremmest at vurdere elevernes faglige niveau inden for hvert af de områder, som testes. Disse områder kaldes profilområder.

Testenes funktion er først og fremmest at vurdere elevernes faglige niveau inden for hvert af de områ-der, som testes. Disse områder kaldes profilområder. Testene kan ikke måle, hvor eleven har lært det, som eleven kan – om det er i skolen, i hjemmet eller af kammerater. Testopgaverne i profilområdet er måleredskaberne.

Profilområdebeskrivelser i dansk/læsning

Profilområde 1: Sprogforståelse
Profilområde 2: Afkodning
Profilområde 3: Tekstforståelse

Sprogforståelse omfatter færdigheden i at forstå sprogets indhold, fx i billeder samt sproglig korrekt-hed. Det kan eksempelvis lade sig måle ved arbejde med synonymer og evnen til at forestille sig, hvad der er underforstået i teksten. Man kan være dygtig til sprogforståelse uden at kunne læse skrevne ord.
Afkodning omfatter færdigheden i at identificere skrevne ord og bogstaver. Afkodning afprøves ofte ved at lade eleven finde det billede blandt fire, der modsvarer ordet, der skal afkodes. Man kan også afprøve afkodning med andre opgavetyper, fx ordkædeopgaver, hvor eleven ser en sammenskrevet kæde af ord og skal adskille ordene ved at sætte streger imellem dem. Man kan være en dygtig afkoder uden at kunne forstå tekstens indhold og mening.
Tekstforståelse omfatter færdigheder i at læse sammenhængende tekster. Tekstforståelse kobler fær-digheder i afkodning og sprogforståelse. Med tekstforståelse menes både opfattelse af meningen, evnen til at reflektere over teksten og evnen til at læse mellem linjerne. Det drejer sig fx om genrekendskab og evnen til at kunne skelne ældre tekster fra nye.


Profilområdebeskrivelser i matematik

Profilområde 1: Tal og algebra
Profilområde 2: Geometri
Profilområde 3: Matematik i anvendelse


Tal og algebra omfatter færdigheder i at kende til hele tal, decimaltal og brøker mv. Der afprøves gen-kendelse og behandling af problemer, der kan løses med de fire regningsarter. Her indgår fx færdighe-der i regning og procentregning samt kendskab til sammenhængen mellem tal og tegning i aflæsningen af en graf.
Geometri omfatter viden om forskellige geometriske figurer og deres egenskaber samt færdigheder i at arbejde hermed. Der afprøves eksempelvis måling og beregning af afstand, flade, rum og vægt. Her indgår fx færdigheder i at finde rette vinkler, beregning af en kasses rumfang, kendskab til spejlinger og symmetri.
Matematik i anvendelse omhandler elevens færdigheder i at anvende matematik i forskellige sam-menhænge. Der afprøves, om eleven kan vælge mellem og benytte de fire regningsarter i en konkret sammenhæng, hvor matematikken anvendes i kontekst (fx købmandsregning eller procentregning ved rabatkøb). Der afprøves desuden, om eleven kan anvende og forstå informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. Dette profilområde omfatter således problemstillinger fra de to andre profil-områder med et praksisorienteret perspektiv, herunder elevens matematisk-faglige læsefærdigheder.


Profilområdebeskrivelser i Fysik/kemi


Profilområde 1: Energi og energiomsætning
Profilområde 2: Fænomener, stoffer og materialer
Profilområde 3: Anvendelser og perspektiver


Energi og energiomsætning omfatter eksempelvis energiressourcer, energiomsætning, energiforsy-ning, energioverførelse, energikvalitet samt miljøforhold, der knytter sig til energiproduktion, energifor-brug og energidistribution.
Fænomener, stoffer og materialer handler eksempelvis om partikelmodeller for stoffers opbygning, grundstoffernes periodesystem, egenskaber som ledningsevne, surhedsgrad, temperatur, tilstandsformer ved materialer og stoffer samt fænomener, som knytter sig til lys, lyd, luft, vand, elektricitet, radioaktivi-tet, vejr og observationer af nattehimlen.
Anvendelser og perspektiver omfatter dels, hvordan fysisk og kemisk viden anvendes i dagligdagen, fx i hjemmet, samfundet og industrien, og dels hvordan viden om fysik og kemi har forandret vores opfattelse af verden (verdensbilleder, mikrokosmos, makrokosmos). Dette profilområde omfatter såle-des problemstillinger fra de to andre profilområder, men med et anvendelsesorienteret perspektiv.

Profilområdebeskrivelser i engelsk

Profilområde 1: Læsning
Profilområde 2: Ordforråd
Profilområde 3: Sprog og sprogbrug


Læsning omfatter færdigheder i at forstå hovedindhold, finde specifik information og uddrage konklu-sioner i forskellige former for tekster. Dette profilområde omfatter således problemstillinger fra de to andre profilområder, men med et anvendelsesorienteret perspektiv.
Ordforråd omfatter viden om ord og færdigheder i at anvende et hensigtsmæssigt ordforråd. Her af-prøves også viden om stavemåder. Elevens ordforråd siger meget om elevens samlede sproglige kom-petence.
Sprog og sprogbrug omfatter viden om og færdigheder i at anvende centrale grammatiske områder på engelsk, fx anvendelse af ordklassernes brug og bøjning og korrekt sætningsopbygning. Desuden kend-skab til almindelige omgangsformer samt talemåder, faste udtryk og sproglige vendinger.

Profilområdebeskrivelser i Geografi

Profilområde 1: Naturgrundlaget
Profilområde 2: Kulturgeografi
Profilområde 3: At bruge geografien.

Naturgrundlaget omfatter viden om de naturskabte forhold på Jorden, fx vejr, klima og landskabs- forhold og deres dannelse. Der afprøves eksempelvis, i hvilket omfang eleven har viden om klodens vindsystemer, placeringen af forskellige plantebælter, om sammenhængen mellem vandets kredsløb og det geologiske kredsløb og konsekvenser af forskydninger i jordskorpen.
Kulturgeografi omfatter viden om forskellige menneskeskabte forhold, fx befolkning og befolknings-udvikling, erhvervssammensætning og økonomisk udvikling. Eksempelvis afprøves elevens færdigheder i at aflæse temakort over et lands befolkningsfordeling og fortolke befolkningspyramider. Elevens viden om erhvervsfordeling i i- og ulande, industrilokalisationer og et samfunds erhvervsstruktur kan også afprøves.
At bruge geografien omhandler samspillet mellem de naturgivne forhold og menneskets indflydelse på og udnyttelse af naturgrundlaget. Der afprøves eksempelvis, om eleven har viden om naturforholde-nes indflydelse på menneskers bosættelsesmønstre og mulighederne for landbrugsmæssig udnyttelse. Elevens kendskab til forskellige regionale og globale samarbejdsorganisationer afprøves også. Dette profilområde omfatter således problemstillinger fra de to andre profilområder, men med et anvendel-sesorienteret perspektiv.


Profilområdebeskrivelser i Biologi

Profilområde 1: Den levende organisme
Profilområde 2: Levende organismers samspil med hinanden og deres omgivelser
Profilområde 3: At bruge biologien: Biologiens anvendelse, tankegange og arbejdsmetoder.


Den levende organisme omfatter bl.a. viden om cellers bygning og funktion, om planter, dyr og menneskers formering og livscyklus. Elevens viden om og kendskab til eksempelvis blomsterdeles funktion, insekters forvandling, kønnet og ukønnet formering på celle- og organismeniveau, menne-skets fordøjelsessystem, nyrernes funktion og immunsystem afprøves.
Levende organismers samspil med hinanden og deres omgivelser omhandler eksempelvis forskel-lige organismers livsbetingelser, fødekæder, stofkredsløb, evolution og økosystemer. Der afprøves bl.a. elevens færdigheder i at tage stilling til udvalgte dyrs tilpasning til temperatursvingninger, til at sætte udvalgte organismer ind i en fødekæde og forståelse af fotosynteseprocessens betydning i økosystemer-ne. Der indgår også afprøvning af elevens viden om fx gener som bærere af biologisk information, principper for artsdannelse og menneskets udvikling.
At bruge biologien: Biologiens anvendelse, tankegange og arbejdsmetoder omfatter eksempelvis den biologiske baggrund for fødevareproduktion, sundhedsproblemer knyttet til livsstil og levevilkår, vigtige typer af genteknologi og naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Der afprøves fx, i hvilket omfang eleven har viden om den biologiske baggrund for forskellige konserveringsmetoder, om gæring, om betydningen af fødevarers sammensætning for sundheden, om kloning, om valg af udstyr og afprøv-ning af hypoteser med forsøgsopstillinger. Dette profilområde omfatter således problemstillinger fra de to andre profilområder, men med et anvendelsesorienteret perspektiv.

Kilde: http://evaluering.uvm.dk/templates/laerereOgLedere_layout.jsf?state=LAERERE_OG_LEDERE%3Atrue%3Atrue%3Atrue%3Atrue%3Afalse%3Atrue%3Afalse%3Afalse%3Afalse%3A%5Bnull%5D%3A%5Bnull%5D%3A60%3A%5Bnull%5D%3A%5Bnull%5D%3A0%3A%5Bnull%5D%3AL%E6rere%2FLedere%3A%5Bnull%5D%3A10%3A

Tilbage til toppen Go down
Jens Buch
IndlægEmne: Re: Nationale tests aka achievment test i USA   Ons dec 08, 2010 11:07 pm

Flot og informativ gennemgang af de nationale test!!

De primært anvendte achivement test i USA er WIAT (fra Wechsler serien) eller K-TEA.
De amerikanske test kan svært (nærmest umuligt) sammenlignes med de nationale test, da de er langt mere "diagnostiske", og de afvikles altid individuelt. WIAT og K-TEA er støtteværktøjer, der hjælper lærerne med at finde tegn på fx dysleksi eller dyskalkuli.

Jeg har brugt matematikdelen fra WIAT-II, da den er dejlig nem at administrere, og den passer fint til den pædagogiske tænkning, vi har i Danmark.
Tilbage til toppen Go down
Hilde

Hilde


IndlægEmne: Re: Nationale tests aka achievment test i USA   Ons dec 08, 2010 11:42 pm

Tak, jeg er god til cntrl kopi


An achievement test is a test of developed skill or knowledge. This representative og the knowledge or ability that is gained through instruction. Achievment does not always say anything about a persons potential ... measurement of a persons potential is another discussion that that leads us to ... explaining what WISC tests.

WIAT
The Wechsler Individual Achievement Test 2nd (WIAT-II) is a measure of individual achievement skills for the population targeting a wide age-range of people (children, adolescents, college students, and adults, age 4 through 85). The WIAT was revised to the second version, WIAT-II, in 2001. The mean score for this test is 100 with a standard deviation of 15, and the scores on the test may range from 40 to 160.

There are four basic scales: Reading, Math, Written Language and Oral Language. Within these scales there are a combined total of 9 sub-test scores. The suggested use of the WIAT-II is in settings such as schools, clinics, private practices and residential treatment facilities. These facilities can use the WIAT-II in order to assist with diagnosis, eligibility, placement, and decisions regarding interventions. It is encouraged to use this assessment with behavioral observation, history, and additional measures.

KTEA
The Kaufman Test of Educational Achievement, Second Edition (KTEA-II) Comprehensive Form gives you state-of-the-art error analysis along with detailed prescriptive information for simple remediation planning. The KTEA-II is still easy to administer, score, and interpret. Redesigned and expanded, it covers all IDEA, Reading First, and NCTM achievement areas to ensure a comprehensive, research-based assessment. This outstanding instrument also features alternate forms to help you measure student progress or response to intervention and to adjust instruction based on performance.

Nationale Test
Er efter min mening den danske version af det ovennævnte, bare meget mere overfladisk og i kollektiv form. Vi har ikke andet på dansk og hellere ej tradition for at måle "achievement". Ordet achievement testning her brugt her i den sammenhæng, den giver en god forklaring for nogle ift. foreskellen mellem det nationale tests måler og det kognitive tests som WISC måler.
Tilbage til toppen Go down
Sponsored content
IndlægEmne: Re: Nationale tests aka achievment test i USA   

Tilbage til toppen Go down
 
Nationale tests aka achievment test i USA
Tilbage til toppen 
Side 1 af 1

Forumtilladelser:Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Intelligente børn :: Velkommen til et levende forum :: Debat :: Debat om tests-
Gå til: